Aanvaarding

Een erfgenaam kan drie dingen doen. Hij kan de nalatenschap zuiver aanvaarden, hij kan de nalatenschap verwerpen of hij kan de nalatenschap beneficiair aanvaarden.
Met die keuze moet voorzichtig worden omgegaan. Wie zuiver aanvaardt doet niet alleen mee in de bezittingen maar ook in de schulden, ook als de schulden op het moment van aanvaarding nog niet bekend zijn. Veiliger is om beneficiair te aanvaarden. Er past nog een waarschuwing: zuiver aanvaarden kan ook stilzwijgend, bijvoorbeeld door je als erfgenaam te gedragen.
In het algemeen is het beste advies om zo snel als mogelijk een verklaring van beneficiair aanvaarden af te leggen bij de griffie van de rechtbank.
Bij nalatenschappen kunnen ook zogenaamde legaten een rol spelen. Een legaat kan alleen maar aanvaard worden of verworpen worden.

 

home