Fideï commis

 Een van de moeilijkste woorden uit het erfrecht, als je het helemaal ingewikkeld wil maken spreek je over fideï-commis de residuo. Het heeft te maken met meervoudige benoemingen van erfgenamen over het zelfde stukje nalatenschap. Het is een stukje geschiedenis, tegenwoordig wordt gesproken over tweetrapsmaking. Zo’n tweetrapsmaking is bedoeld om de erflater in staat te stellen als het ware over zijn dood heen te regeren. Hij stippelt alvast vererving uit voor het geval degenen die hij het eerst in aanmerking laat komen overlijdt of failliet gaat. Dan is de opvolgende gerechtigde tot de nalatenschap al bekend. Het wordt gebruikt om vermogen in de familie te houden. Het wordt soms ook gebruikt vanuit een fiscale achtergrond.

 

home