Erfopvolging

Erfopvolging wil zeggen dat een of meer erfgenamen de rechten en plichten van de erflater overnemen. De erflater kan bij testament onterven en ook erfgenamen benoemen die dat volgens de wet niet zouden zijn. Echter, als de erflater is overleden en hij een echtgenoot achterlaat en de wettelijke verdeling (zie aldaar) van toepassing is, wordt de nalatenschap als het ware al op het moment van overlijden verdeeld: juridisch is het niet helemaal correct geformuleerd maar alle bezittingen en schulden gaan naar de overlevende echtgenoot en de kinderen krijgen een voorlopig niet opeisbare vordering op die overlevende echtgenoot.

 

home