Inbreng

Inbreng heeft te maken met schenkingen of giften die ingebracht worden in de nalatenschap. De erflater kan gedurende zijn leven giften (dat kunnen allerlei bevoordeling een geweest zijn) gedaan hebben. Globaal komt het erop neer dat bij de nalatenschap wordt verrekend dat wat iemand al eerder van de erflater heeft gehad. Erflater kan dit bij het doen van de gift of bij zijn testament hebben bepaald. Anders hoeft het niet. Maar is de gift van voor 2003 of is het testament of 2003 dan kan de zaak iets anders liggen, te ingewikkeld om hier uit de doeken te doen.

 

home