Legaat

Over het begrip legaat bestaat nog wel eens spraakverwarring. De gerechtigde tot een legaat heet een legataris. En dat lijkt wel erg veel op een legitimaris. Voor wat betreft de legitieme moet u zo meteen maar even bij het deel legitieme kijken, maar hier gaan we verder over het legaat. Een legaat is een bepaling in het testament waarbij de erflater aan iemand (of meer dan een) het recht toekent op een bepaald goed of op een bepaalde dienst. Door het overlijden krijgt degene aan wie dat goed is toegekend een vordering recht op de erven tot afgifte. Dat kan een geldsom zijn, het kan een auto zijn, het kan een stuk inboedel zijn maar het is altijd een specifiek iets, niet een gedeelte van de nalatenschap. Degene die aanspraak heeft op het legaat, dat is de legataris, heeft verder met nalatenschap niets te maken tenzij hij ook nog erfgenaam is. Want dat kan, je kunt zowel erfgenaam als legataris zijn. Als de erflater bijvoorbeeld wil dat neefje Jan de antieke Bentley uit 1925 krijgt, dan is het handig om in het testament op te nemen dat die auto aan neefje Jan wordt gelegateerd. De legataris hoeft het legaat niet te aanvaarden.

 

home