Ouderlijke boedelverdeling

De ouderlijke boedelverdeling is tot het jaar 2003 een van de allerbelangrijkste instrumenten geweest om ervoor te zorgen dat de langstlevende van een echtpaar zo goed mogelijk verzorgd achterbleef en zo weinig mogelijk gehinderd werd door erfrechtelijke aanspraken van kinderen. Het kwam erop neer dat de erflater zijn nalatenschap alvast, bij voorbaat, in zijn testament verdeelde waarbij de aanspraken van de kinderen werden omgezet in aanspraken op geld die pas opeisbaar werden bij het overlijden van de langstlevende. Een dergelijke ouderlijke boedelverdeling kan met ingang van het jaar 2003 niet meer worden gemaakt om wat het in dat jaar in werking getreden nieuwe erfrecht deze juridische figuur niet meer toelaat. In de plaats daarvan is gekomen het systeem van de zogenaamde wettelijke verdeling dat er veel van weg heeft. Toch blijft de oude ouderlijke boedelverdeling nog lang van groot belang. Het is namelijk zo dat de voor 2003 gemaakte ouderlijke boedelverdeling in een testament geldig blijft. Daarom moet er zorgvuldig op worden gelet of in een testament van voor 2003 een ouderlijke boedelverdeling is opgenomen. 

 

home