Langstlevende echtgenoot

Het is wel duidelijk wat de langstlevende echtgenoot is. Maar het begrip wordt nogal eens gebruikt in de regelingen die er zijn om ervoor te zorgen dat de langstlevende echtgenoot zoveel mogelijk ongestoord zijn leven kan voortzetten na het overlijden van zijn partner. Bij testament daarvoor regelingen worden getroffen maar ook de wet biedt voor situaties waarbij geen testament is een behoorlijke regeling die in veel gevallen voldoet. Vergeleken met andere landen is Nederland het land dat in zijn wetgeving heel veel aandacht geeft aan de bescherming van de langstlevende echtgenoot.

 

home