Bewind

Het kan zijn dat bij testament door de erflater een zogenaamd bewind is ingesteld. Dat wil zeggen dat gedurende een bepaalde tijd, het kan ook levenslang zijn, datgene wat nagelaten wordt niet ter vrije beschikking van de erfgenaam staat, maar dat een ander ook iets of soms ook heel veel te zeggen heeft over datgene wat is nagelaten. Zo’n bewind kan door de erflater bijvoorbeeld worden ingesteld omdat hij een kind nog te jong vindt om zelf het beheer over dat wat hem als erfgenaam toekomt te voeren.

 

 

home