Erfrecht internationaal

Bij veel nalatenschappen wordt ook over de grens gekeken worden. Daarvoor zijn allerlei redenen. Ik noem er een aantal.

 • Er is een bezit of een schuld in het buitenland.
 • De erflater heeft een buitenlandse nationaliteit.
 • Er is in het testament gekozen voor het recht van een ander land.
 • De erflater is overleden in het buitenland.
 • Een buitenlander overlijdt in Nederland.
 • Een Nederlander is geëmigreerd.
 • Een Nederlander laat zijn nationaliteit veranderen, een buitenlander heeft zijn nationaliteit om laten zetten naar de Nederlandse.
 • Er is een testament in het buitenland gemaakt.
 • Er zijn buitenlandse kinderen geadopteerd terwijl de adoptieprocedure niet goed is afgewikkeld.   
          

Als ik kijk in mijn eigen praktijk naar de internationale problemen waar ik mee in aanraking kwam, alleen al in het laatste jaar, dan zie ik kwesties die te maken hadden met het recht van de volgende staten: Hongarije, Duitsland, Frankrijk, Portugal, Mozambique, Zwitserland, Spanje.

Ik vind het interessant om te zien hoe erfrechtelijke problemen in andere rechtsstelsels worden opgelost. Veelal kan ik in mijn eigen uitgebreide bibliotheek een oplossing vinden, vaak ook overleg ik met een buitenlandse collega of notaris.

 

home