Echtscheiding

Als een erflater bij testament een beschikking heeft getroffen ten gunste van zijn echtgenoot vervalt die beschikking als er later een echtscheiding wordt uitgesproken. Ook als er geen testament is, doet de ex echtgenoot, na de echtscheiding dus, niet meer mee als erfgenaam.

 

 

home