Erfrecht

Alle regels die te maken hebben met de overgang van het vermogen na overlijden worden tot het erfrecht gerekend. Verreweg de meeste regels zijn te vinden in het burgerlijk wetboek en wel in boek vier daarvan.

 

home