Langstlevende-al testament

Met het langstlevende-al testament wordt gewoonlijk aangeduid dat de langstlevende van een echtpaar zo goed mogelijk beschermd wordt. Tegenwoordig kent de wet ook al een hele fatsoenlijke regeling. Dat wordt de wettelijke verdeling genoemd. Daarvan kan sprake zijn als een echtgenoot en een of meer kinderen van de erflater erven.
Voor 2003 (in dat jaar werd het erfrecht gewijzigd) werd ter bescherming van de langstlevende echtgenoot vaak een zogenaamde ouderlijke boedelverdeling gemaakt of werd er een vruchtgebruik testament opgesteld.

 

home