Partners

Partners heb je in allerlei soorten en maten. De wetgeving bedient zich van het begrip partner op allerlei gebied, ook het spraakgebruik kent allerlei betekenissen toe aan het woord partner. Ik heb het hier over het woord partner in de erfrechtelijke betekenis daarvan. En dan gaat het niet over het woord partner maar over het bepaalde in artikel 82 van boek vier van het burgerlijk wetboek. Dat zijn heel belangrijke bepaling waar in de hoofdzaak van de bescherming van de echtgenoot is opgenomen. Vooral de soms langdurige niet opeisbaarheid van de vorderingen van de kinderen is daarin geregeld. En waar komt nu het begrip partner om de hoek kijken? Zo beschermingregeling als voor de echtgenoot kan ook worden opgemaakt voor een andere levensgezel, indien deze met de erflater een gemeenschappelijke huishouding voert en een notarieel verleden samen leven is over is aangegaan.
Dus de niet gehuwde partner, de levensgezel, kan ook erfrechtelijk beschermd worden.