Onterven

Een erflater mag in zekere zin met zijn nalatenschap doen wat hij wil. Hij moet wel respecteren dat zijn eventuele kinderen of (soms) kleinkinderen een zogenaamde legitieme portie hebben maar hij mag hen uitsluiten van de nalatenschap. Hij kan bijvoorbeeld een of meer andere uitdrukkelijk tot erfgenaam benoemen en hij kan ook een persoon die normaliter van hem zou erven uitdrukkelijk onterven. Die onterving wordt niet ongedaan gemaakt door het doen van een beroep op de legitieme, wel ontstaat dan een aanspraak op een vergoeding.
Een echtgenoot kan volledig van de erfopvolging worden uitgesloten. Een echtgenoot heeft geen recht op een legitieme portie. Wel zijn er enkele andere rechten. In veel buitenlandse rechtsstelsels is dit anders geregeld, daar heeft de echtgenoot vaak wel een legitieme portie.

 

home