Erfrecht bij versterf

Deze uitdrukking wordt gebruikt als er sprake is van de wettelijke erfopvolging. Dat wil zeggen dat de wet bepaalt wat met de nalatenschap gebeuren omdat de erflater geen geldig testament heeft achtergelaten. Als de erflater een echtgenoot en/ of kinderen (of kinderen daarvan) achterlaat zijn dat degenen die van hem erven. Als dat niet het geval is komen ouders, broers, zusters en daarna nog verdere familie in beeld als erfgenaam.

 

home