Plaatsvervulling

Plaatsvervulling is een begrip uit het wettelijke erfrecht, het erfrecht bij versterf. Als er een testament is kan de plaatsvervulling ook een rol spelen maar dan moet het wel in het testament zijn bepaald. Plaatsvervulling betekent dat in een aantal gevallen waarvan de belangrijkste is het voor overlijden van een afstammeling, diens kinderen in zijn plaats treden. Dus als eerst Zoon overlijdt en daarna Vader erven de kinderen van de Zoon in diens plaats.

 

home